Ajankohtaista

 • Poikkeuksellinen kulkureitti Länsituulenkujalla SU 2.12.

  Alueella suoritettavien purkutöiden johdosta, Länsituulenkujan kevyen liikenteen väylä katkaistaan sunnuntaina 2.12. klo 7-15 väliseksi ajaksi. Jalankulku ohjataan tuona aikana Sampotorin kautta. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa haittaa. 


  Työn tekemiselle sunnuntaina on saatu lupa ympäristötarkastajalta. Samoin asiasta ilmoitetaan pelastuslaitokselle.

   

  Lisätietoja saa työmaan vastaavalta:

  Pekka Kavén

  0400 406 558

  pekka.kaven@fira.fi  Lue lisää
 • Muutoksia liikennejärjestelyihin Itätuulentiellä 27.8.2018 alkaen
  Itätuulentien läpiajoyhteys katkaistaan, kun Vesiputoustalon työmaan eteläpuolinen
  kansirakenne puretaan vaiheittain. Kansirakenteen purkamisesta
  aiheutuu häiriöitä Itätuulentien liikennejärjestelyihin vaiheen 1 mukaisesti
  (kuva). Ajo Itätuulentien 1 - 7:n ja Satakielitalon pysäköintiin tapahtuu
  Itätuulentien läntisen ajoyhteyden kautta. Itätuulenkujan (kannen)
  jalankulkuyhteydet säilyvät nykyisellään.

  Vaiheen 1 arvioitu kesto on kaksi viikkoa.

   

  Lue lisää
 • Raitinkartanon purku loppuu pian

  Raitinkartanon purkutyöt aloitettiin tammikuussa 2018. Purkuvaihe loppuu pian, minkä jälkeen alueelle päästään rakentamaan uutta ja upeaa kiinteistöä.

  Projektin purkuvaihe lähenee loppuaan ja jäljellä on vielä osa betoniseinämistä, holvin reunoista ja alapohjista. Purku etenee järjestelmällisesti kohti reuna-alueita ja jäljellä olevaa betonipohjaa.

  Purkutyöt saatetaan päätökseen viikoilla 31-32 viimeistelyvaiheineen.

  Purkujätteet siirretään kuljetettuna varsinaiselta työmaalta ’’koppikylään’’, eli työmaatoimiston aidatulle alueelle (Etelätuulentie 1), lajitteluun ja lopulta jatkokäsittelyyn. Maa-ainesta ja purkujätettä lastataan ja kuljetetaan kuorma-autoilla ja dumpperilla.

  Kuljetusreitti kulkee Etelätuulentie 1:ltä Sampokujalle ja takaisin. Purkujätteiden lajittelusta ei aiheudu näköhaittaa työmaatoimiston ympäristölle, sillä lajittelukasat pidetään alle ympäröivien aitojen korkeuden.

  Pölyn muodostumista hallitaan kastelulla loppuun asti. Purku-urakoitsija Umacon Oy:n urakan valmistuttua, aloittaa Louhintahiekka Oy, louhinta- ja maankaivuu-urakkansa. 
  Liikenteen pysäyttämistä jatketaan Länsituulenkujalla louhinnan alkaessa ja suojattu kulkutunneli ko. paikalla säilyy.

  Lue lisää
 • Tapionraitti ja läheiset puistot uuteen loistoon vanhaa kunnioittaenUrakassa perusparannetaan Heikki von Hertzenin aukio, Tapionraitti Heikki von Hertzenin aukiolta Tapiolantielle sekä kunnostetaan Kirkkopuistikko ja Køgenpuisto.

  Tapionraitille uusitaan vesihuoltoa, kaukolämpöputket ja rakennetaan kaukokylmäputket sekä tehdään sähkö- ja telekaapelisiirtoja. Katuvalaistus uusitaan sekä vanha huonokuntoinen betonilaatoitus.

  Kirkkopuistikko ja Køgenpuisto muodostavat puistoalueen, joka on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, VAT-aluetta (Valtioneuvoston päätös 2008). Laajat pensasistutukset kunnostetaan puiston alkuperäisillä lajeilla hurmehappomarjapensailla, syyshortensioilla, pensashanhikeilla ja valomonruusuilla  Säilytettävän kasvillisuuden, mm. vanhojen arvokkaiden mäntyjen olosuhteita parannetaan hoitotoimenpitein. Kirkkopuistikon itäosassa sijaitseva, vanha, kartanon aikainen kaivo kunnostetaan kaupunginmuseon antamien ohjeiden mukaan. Puistot kunnostetaan v. 1959 laaditun puistosuunnitelman mukaisesti mahdollisuuksien mukaan.

   

  Lue lisää
 • Tapiolan Kulttuuriaukion ja Kulttuurikeskuksen arkkitehtuurikilpailu

  Viisi suunnitteluryhmää kilpailee Tapiolan Kulttuuriaukion ja Kulttuurikeskuksen vaativassa arkkitehtuurikilpailussa. 

  Tapiolan Kulttuuriaukion, Kulttuurikeskuksen ja niiden ympäristön arkkitehtuurikilpailuun on valittu viisi suunnitteluryhmää:

  • JKMM Arkkitehdit Oy
  • Verstas Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Mustonen Oy, LOCI maisema-arkkitehdit Oy
  • Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit NRT Oy
  • LPR-arkkitehdit Oy, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
  • Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Emmi Keskisarja & Janne Teräsvirta Arkkitehtitoimisto & Company Oy

  Määräaikaan mennessä kilpailuun ilmoittautui 17 suunnitteluryhmää, jotka kaikki täyttivät hankintailmoituksen mukaiset vähimmäisehdot. Ilmoittautuneiden välinen vertailu tehtiin laadullisten kriteerien perusteella.

  Palkintolautakunnan puheenjohtaja, teknisen toimen johtaja Olli Isotalo on ilahtunut kilpailun herättämästä mielenkiinnosta.

  ”Saimme mukaan runsaasti korkeatasoisia suunnittelijoita. Näistä viisi vertailussa parhaat pisteet saanutta pääsi mukaan varsinaiseen kilpailuun.”

  Isotalon mukaan kyseessä on poikkeuksellisen haasteellinen tehtävä.

  ”Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion ympäristö on erittäin monipuolinen ja vilkas alue, jossa asuminen ja kaupalliset palvelut yhdistyvät kulttuuritoimintaan ja Tapiolan rakennettuun kulttuuriympäristöön. Tämä asettaa suunnittelijoille erityisiä haasteita. Myös vireillä oleva suunnitelma Kulttuuriaukion eteläreunaan ja viereiseen Keskustorniin sijoittuvasta uudesta hotellista ja elokuvakeskuksesta määrittelee kilpailun lähtökohtia.”

  Kilpailu käynnistyy ennen juhannusta, ja ehdotukset tulee jättää viimeistään 26.10.2018. Kilpailuehdotukset julkaistaan yleisölle kommentoitavaksi marraskuussa 2018, ja palkintolautakunta tekee ratkaisunsa tammikuussa 2019.

  Jokaiselle kilpailuohjelman mukaisen, hyväksyttävän ehdotuksen tekevälle suunnitteluryhmälle maksetaan palkkiona 50 000 euroa + alv 24 %.

  Tavoitteena on muuttaa Kulttuurikeskus nykyistä monipuolisemmaksi kulttuurikeskittymäksi, jonne sijoittuvat myös Espoon kaupunginteatterin uudet tilat ja nykyistä laajempi kirjasto. Kulttuuriaukiosta halutaan Tapiolan keskustaa elävöittävä korkeatasoinen alue, joka yhdistyy ympäröiviin kiinteistöihin ja niiden toimintoihin, ja joka tarjoaa elämyksiä ja toimintaa kaiken ikäisille.

  Uudistunut ja monipuolistunut Kulttuurikeskus avataan yleisölle vuonna 2025.
  Lue lisää
 • Tapiolaan korkeatasoinen hotelli ja elokuvakeskus

  Tapiolan keskukseen on tulossa korkeatasoinen hotelli ja elokuvakeskus, sekä yleisölle avoin kahvila Keskustornin huipulle.

  Tapiolan keskukseen on suunnitteilla uusi korkeatasoinen, yli 200 huonetta sisältävä hotelli. Hotellin tiloja tulee uuteen rakennukseen Kulttuuriaukion eteläreunaan sekä viereiseen Tapiolan Keskustorniin, jonka huipulle on tavoitteena avata yleisölle avoin kahvila. Hankkeen takana on Regenero Oy, joka on hakenut Espoon kaupungilta alueelle suunnitteluvarausta. Uuden hotellin operoinnista Regenero Oy on neuvotellut Kämp Collection Hotels Oy:n kanssa.

  Kulttuuriaukion eteläreunan uusi hotelli- ja liikerakennus tulisi paikalla nykyisin sijaitsevan liikerakennuksen tilalle. Se liittyy saumattomasti arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemaan Tapiontorin liikekeskukseen. Ajorampit alueelta poistuvat, jolloin kävely-ympäristö muuttuu nykyistä turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Uudet kahvila-, ravintola- ja liiketilat avataan suurilla ikkunapinnoilla kaikkiin suuntiin elävöittämään Tapiolan kävelykeskustaa.

   

  Hotellin yhteyteen elokuvakeskus

  Hotellin yhteyteen on suunnitteilla elokuvakeskus, jonka korkeatasoiset ja viihtyisät elokuvasalit täydentävät Kino Tapiolan ja Kulttuurikeskuksen ohjelmistotarjontaa. Regenero Oy:n mukaan elokuvakeskuksesta on käyty keskusteluja Cine Tapiolan, Espoo Cinèn ja Ilona Studios Oy:n kanssa. Ilona Studios valmistelee myös elokuvakeskuksen toteutusta Kamppiin Helsingin vanhan linja-autoaseman yhteyteen.

  Tapiolan keskusta uudistetaan parhaillaan perusteellisesti. Suomen suurin kävelykeskusta laajenee, ja alueen palvelu- ja kulttuuritarjonta monipuolistuu. Tapiolan puutarhakaupungin 1960-luvulla rakennetut rakennustaiteelliset ja maisemalliset arvot pääsevät esiin entistä paremmin.

  ”Regenero Oy:n hanke vastaa erinomaisesti kaupungin tavoitteita, jotka koskevat Tapiolan kulttuurisen keskuksen kehittämistä ja erityisesti Kulttuuriaukion ympäristön kehittämistä korkeatasoiseksi ja eläväksi kulttuuriympäristöksi. Hanke tukee myös Heikintorin kehittämistä,” sanoo teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.
  ”Suunnitelma sopii erittäin hyvin myös toukokuun alussa julkistetun Kulttuuriaukion arkkitehtuurikilpailun lähtökohdaksi”, Isotalo toteaa.

   

  Sujuvat yhteydet metroon ja liityntäbussiterminaaliin

  Suunnitteilla oleva hotelli sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä Tapiolan kävelykeskustan sydämessä. Suunnitelmissa huomioidaan sujuvat yhteydet metroon ja liityntäbussiterminaaliin. Lisäksi Tapiolan keskuspysäköinnistä pääsee hissillä suoraan hotelliin.

  Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsitteli ja hyväksyi hankkeen suunnitteluvarauksen kokouksessaan 11.6.2018. 

  Lue lisää
 • Uusi miniTapiola avattu Tuulikinsillalle

  Uusi miniTapiola avattiin Tuulikinsillalle perjantaina 18.5. ja sen on auki yleisölle lähes vuoden jokaisena päivänä!

   

  Uusi miniTapiola avattiin Tapiolan Kesänavauksen yhteydessä 18.5.2018. Avajaisissa esiintyi lasten liikennepoliisiduo Maltti ja Valtti, joiden esitys tempaisi niin lapset kuin vanhemmatkin mukaansa.

  Kesänavauksen aikana miniTapiolassa oli mahdollista suorittaa myös ihan oma miniTapiola-ajokortti!

  Nyt miniTapiola sijaitsee Tuulikinsillalla Silmäaseman vieressä, ja se tarjoaa paikan, jossa perheen pienimmät voivat harjoitella ajamista turvallisesti omalla alueellaan. Kesä on mitä parasta aikaa tuoda lapset pyöräilemään miniTapiolaan!

  Katso miniTapiolan aukioloajat

  Lue lisää uudesta miniTapiolasta täältä!

  Lue lisää
 • Tapiolan metroaseman huoltotyöt 28.-29.5.Espoon seka Lauttasaaren ja Koivusaaren metroasemien pystykuiluilla tehdään savunpoistopuhaltimien koekäyttöjä toukokuun aikana.
  Tapiolan metroasemalla koekäytöt tehdaan 28. - 29.5.2018 kello 7-17 välisenä aikana.

  Savunpoistopuhaltimien koekäyttöjen yhteydessa syntyy melua, joka voi kantautua lähialueen kiinteistöihin.

  Kuilukohtainen huoltotyö kestää noin 90 minuuttia. Koekäytettävä savun­poistopuhallin käynnistetään huoltotyön aikana kolme kertaa ja jokainen koekäyttöjakso kestää 2-4 minuuttia.

  Koekäyttöjä joudutaan mahdolli­sesti tekemään myös suunnitelmista poikkeavasti.


  Savunpoistopuhaltimia kaytetaan puhaltamaan hätätilanteessa savu pois metroaseman maanalaisista tiloista.

  Huoltotöilla ei ole vaikutusta metroliikenteeseen. HKL pahoittelee huoltotöista syntyvää meluhaittaa.

  Lue lisää
 • Kehä I:n eritasoliittymä Pohjois-Tapiolassa sujuvoittaa liikenteen

  Tapiolan ja Otaniemen yhtymäkohtaan Maarinsolmuun suunnitellaan eritasoliittymää, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen liikenteen.

  Kalevalantien, Kehä I:n ja Tekniikantien valo-ohjattu risteys on ruuhkautumassa yhä pahemmin, joten tarve eritasoliittymän rakentamiselle kasvaa jatkuvasti. Risteyksen sijainti on liikenteen kannalta kriittinen Aalto-yliopiston ja Keilaniemen yrityskeskittymän tuntumassa. Alueen kehittämistä vauhdittavat länsimetro sekä Raide-Jokeri, jonka pysäkki tulee Otaniemeen Maarinsolmun tuntumaan. Sekä Otaniemi että Keilaniemi kasvavat voimakkaasti.

   

  Uusia asuntoja Pohjois-Tapiolaan

  Kaavamuutokseen sisältyy myös uusia rakennushankkeita. Kalevalantien ja Kehä I:n kulmaukseen Tapiolaan rakennetaan HOASin opiskelija-asuntoja. Myös nykyisen Tapiolan Lämpö Oy:n varikon tilalle rakennetaan uusia asuntoja. Kalevalantien eteläpuolelle nousee uusi näyttävä asuinrakennus. Yhteensä kaava sisältää uutta rakentamista 30 000 kerrosneliömetriä.

   

  Lue lisää STT:n sivuilla


  Lue lisää
 • Tapiolan Kulttuurikeskus, Kulttuuriaukio ja niiden ympäristö uudistuvat

  Tapiolan Kulttuurikeskus ja Kulttuuriaukio ympäristöineen uudistuvat ja yhdistyvät entistä tiiviimmin muuhun Tapiolan keskustaan. Uusille ratkaisuille etsitään suunnitelmaa arkkitehtuurikilpailulla. 

  Uudistusten tavoitteena on muuttaa Kulttuurikeskus nykyistä monipuolisemmaksi kulttuurikeskittymäksi, jonne sijoittuvat myös Espoon kaupunginteatterin uudet tilat. Kulttuuriaukiosta halutaan Tapiolan keskustaa elävöittävä korkeatasoinen alue, joka yhdistyy ympäröiviin kiinteistöihin ja niiden toimintoihin, ja joka tarjoaa elämyksiä ja toimintaa kaiken ikäisille.

   

  Uusille ratkaisuille etsitään suunnitelmaa arkkitehtuurikilpailulla. Kilpailu koskee aluetta, joka sisältää nykyisen Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion sekä aukiota ympäröivät korttelit.

  Puutarhakaupungin perinteet ja arvot säilyvät

  Kilpailussa haetaan ratkaisua ja ideoita monipuolistuvan Kulttuurikeskuksen laajentamiselle ja peruskorjaukselle sekä kilpailualueen asemakaavan muutoksen pohjaksi. Kilpailussa edellytetään toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoista ja vahvasti tulevaisuuteen katsovaa ratkaisua, joka huomioi Tapiolan perinteen, perheet ja lapset sekä Kulttuurikeskuksen arkkitehtoniset arvot.

  Tavoitteena on kytkeä Kulttuurikeskus nykyistä paremmin ympäröiviin julkisiin alueisiin, erityisesti Kulttuuriaukiolle ja Keskusaltaalle avautuvaksi. Uudistuneessa Kulttuurikeskuksessa on kolme suurta salia esittävälle taiteelle sekä avoin, moderni kirjasto ja kahvila- ja ravintolapalvelut. Tavoitteena on luoda ainutlaatuinen kulttuurikeskittymä Tapiolan perinteikkäitä arvoja kunnioittaen. Tapiolan Urheilutalon ja Kaupinkallion pysäköintitalon paikalle tulee asuntoja, liiketiloja ja palveluja.

  ”Tapiola kokonaisuudessaan uudistuu voimakkaasti. Kulttuuritarjonnan lisäksi myös muut palvelut paranevat edelleen ja asuntoja rakennetaan lisää. Metron ansiosta Tapiolaan on nyt helppo tulla varsinkin, kun uusi bussiterminaali saadaan käyttöön keväällä 2019. Myös autoilijat on huomioitu, sillä Tapiolan keskuksen alla on 2100 autopaikan pysäköintilaitos, josta pääsee suoraan Kulttuurikeskukseen,” sanoo Espoon teknisen toimen johtaja, kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja Olli Isotalo.

  ”Uskon että uudistuneesta Tapiolan keskuksesta muodostuu kansallisesti ja kansainvälisesti hyvin vetovoimainen kohde.”

  Lue lisää STT:n sivulla

  Kilpailuohjelma on julkaistu osoitteessa espoo.fi/kulttuuriaukio.

  Lue lisää