Tapiolan metroaseman huoltotyöt 28.-29.5.

21.5.2018
Espoon seka Lauttasaaren ja Koivusaaren metroasemien pystykuiluilla tehdään savunpoistopuhaltimien koekäyttöjä toukokuun aikana.Tapiolan metroasemalla koekäytöt tehdaan 28. - 29.5.2018 kello 7-17 välisenä aikana.

Savunpoistopuhaltimien koekäyttöjen yhteydessa syntyy melua, joka voi kantautua lähialueen kiinteistöihin.

Kuilukohtainen huoltotyö kestää noin 90 minuuttia. Koekäytettävä savun­poistopuhallin käynnistetään huoltotyön aikana kolme kertaa ja jokainen koekäyttöjakso kestää 2-4 minuuttia.

Koekäyttöjä joudutaan mahdolli­sesti tekemään myös suunnitelmista poikkeavasti.


Savunpoistopuhaltimia kaytetaan puhaltamaan hätätilanteessa savu pois metroaseman maanalaisista tiloista.

Huoltotöilla ei ole vaikutusta metroliikenteeseen. HKL pahoittelee huoltotöista syntyvää meluhaittaa.