Tapionraitti ja läheiset puistot uuteen loistoon vanhaa kunnioittaen

21.6.2018
Urakassa perusparannetaan Heikki von Hertzenin aukio, Tapionraitti Heikki von Hertzenin aukiolta Tapiolantielle sekä kunnostetaan Kirkkopuistikko ja Køgenpuisto.

Tapionraitille uusitaan vesihuoltoa, kaukolämpöputket ja rakennetaan kaukokylmäputket sekä tehdään sähkö- ja telekaapelisiirtoja. Katuvalaistus uusitaan sekä vanha huonokuntoinen betonilaatoitus.

Kirkkopuistikko ja Køgenpuisto muodostavat puistoalueen, joka on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, VAT-aluetta (Valtioneuvoston päätös 2008). Laajat pensasistutukset kunnostetaan puiston alkuperäisillä lajeilla hurmehappomarjapensailla, syyshortensioilla, pensashanhikeilla ja valomonruusuilla  Säilytettävän kasvillisuuden, mm. vanhojen arvokkaiden mäntyjen olosuhteita parannetaan hoitotoimenpitein. Kirkkopuistikon itäosassa sijaitseva, vanha, kartanon aikainen kaivo kunnostetaan kaupunginmuseon antamien ohjeiden mukaan. Puistot kunnostetaan v. 1959 laaditun puistosuunnitelman mukaisesti mahdollisuuksien mukaan.