Muutoksia liikennejärjestelyihin Itätuulentiellä 27.8.2018 alkaen

23.8.2018
Itätuulentien läpiajoyhteys katkaistaan, kun Vesiputoustalon työmaan eteläpuolinen
kansirakenne puretaan vaiheittain. Kansirakenteen purkamisesta
aiheutuu häiriöitä Itätuulentien liikennejärjestelyihin vaiheen 1 mukaisesti
(kuva). Ajo Itätuulentien 1 - 7:n ja Satakielitalon pysäköintiin tapahtuu
Itätuulentien läntisen ajoyhteyden kautta. Itätuulenkujan (kannen)
jalankulkuyhteydet säilyvät nykyisellään.

Vaiheen 1 arvioitu kesto on kaksi viikkoa.