Tapiola uudistuu

Tapiolan perinteinen keskus uudistetaan perusteellisesti toteuttaen Tapiolan alkuperäistä henkeä. Tavoitteena on toteuttaa historiallisia arvoja kunnioittaen elävä ja viihtyisä kaupunkikeskus tapiolamaisen vihreyden keskelle.

Tapiolaan toteutetaan korkeatasoiset joukkoliikenneterminaalit, toimivat pysäköinti- ja huoltojärjestelyt, monipuoliset palvelut sekä viihtyisät jalankulkualueet ja kohtaamispaikat. Asumista keskuksessa lisätään ja uusia asuntoja rakennetaan yli 2 000 ihmiselle. Asutuksen lisääntyminen palveluiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja turvaa osaltaan keskuksen elinvoimaa ja elävyyttä.

Tapionraitin ja Keskusaltaan ympärillä olevaa Tapiolan alkuperäistä, rakennustaiteellisesti arvokasta ns. Ervin keskustaa kehitetään sen omat lähtökohdat huomioiden. Uudessa Tapiolan keskuksen suunnitelmassa rakennetaan vain alueelle, jossa on jo nyt rakennuksia. Tapiolan uudistamissuunnitelma luo edellytykset 1980-luvulla rakennetun liikekeskuksen uudelleenrakentamiselle viihtyisäksi ja energiatehokkaaksi kävelykeskustaksi. Pääosin koko keskus on uusittu 2020-luvun alkuun mennessä.

Tapiolan keskus
Leimuniitty

 

Uudistamisen ensimmäinen vaihe

Tapiolasta tulee toiminnallisesti ja kaupallisesti aikaisempaa voimakkaampi ja monipuolisempi keskus, jossa yhdistyvät perinteisen kaupunkikeskustan ja nykyaikaisen kauppakeskuksen parhaat ominaisuudet. Uudistushankkeen aikana varmistetaan, että keskus pysyy toimivana muutostöistä huolimatta. Joukkoliikenne sekä kaupalliset ja muut palvelut ovat ihmisten saavutettavissa koko uudistusprojektin ajan.

Tapiolan keskuspysäköintijärjestelmän Tapiola Parkin ensimmäinen vaihe valmistui keväällä 2013, jolloin Tapionaukion maanpäällinen ja maanalainen pysäköintilaitos valmistui tarjoten 330 maanalaista ja 120 maanpäällistä pysäköintipaikkaa asiakkaille. Tapiolan Parkin toisen vaiheen 1600 pysäköintipaikkaa suoraan keskuksen alle valmistuivat keväällä 2016. Pysäköintitilojen yhteyteen on rakennettu liiketiloja palvelevat keskitetyt huoltotilat.
Tutustu Tapiola Park -pysäköintilaitoksen kehittämiseen.

Kauppakeskus AINOAn ensimmäisen vaihe valmistui syksyllä 2013, jolloin entisen Sokoksen tavaratalon tiloissa avautui 30 liikkeen kokonaisuus. AINOAn toinen vaihe on avattu maaliskuussa 2017. Ensimmäisen vaiheen yhteyteen avautuneessa kokonaisuudessa palvelevat mm. Stockmann sekä 20 muuta liikettä ja palvelua. AINOAn kolmas vaihe avautuu vuonna 2019.
Lue lisää AINOAn rakentumisesta ja suunnitelmista.

Tapiolan joukkoliikenne uudistuu merkittävästi uuden bussiterminaalin myötä. Merituulentien bussiterminaalin täysimittainen uudistus valmistuu vuonna 2019. Tapiolasta muodostuu yksi Espoon joukkoliikenteen solmukohdista ja joukkoliikenteen yhteydet paranevat huomattavasti.
Tutustu joukkoliikenteen kehittämiseen. 

Uudistaminen jatkuu tämän jälkeen useita vuosia. Sen seurauksena saadaan jälleen Tapiolaan keskus, johon tullaan katsomaan uusinta ja laadukkainta kaupunkirakentamista ja kaupunkielämää.


Uusi Ainoa kokonaisuus Länsituulenkujalta kuvattuna

Puutarhakaupungin perinteitä kunnioitetaan

Tapiola oli syntyessään modernin puutarhakaupungin korkealaatuinen esimerkki. Tapiolan keskuksen ensimmäiset 1950- ja 1960-luvuilla rakennetut osat Tapionraitin varrella muodostavat edelleen arvostetun rakennustaiteellisen kokonaisuuden. Tämän alkuperäisen keskuksen eteläpuolelle toteutetut korttelit uudistetaan metron myötä samoin kaupunkisosiologisin periaattein ja yhtä korkeatasoisiksi kuin alkuperäinen Tapiola. Tapiolan keskuksen ilme tulee kirkastumaan ja voimistumaan. 1950- ja 1960-lukujen keskusta muodostaa Tapiolan kulttuurisen keskuksen, kun taas Merituulentien kohdalle muodostuu tulevaisuuden keskus.

Uudesta Tapiolan keskuksesta tulee Suomen laajin yhtenäinen kävelykeskusta. Nykyinen ajoneuvoliikenteen käytössä oleva taso (Merituulentie ja Länsituulentie) muutetaan liiketiloiksi ja jalankulkualueeksi. Keskuksen eteläiset ja pohjoiset osat yhdistyvät näin kiinteäksi kokonaisuudeksi. Metroaseman tuntumaan tulee runsaasti parkkitiloja polkupyörille. Tapiolan keskukseen tulee uusia aukioita sekä kävelykatuja ja kattomaailmasta tulee vihreä ja huoliteltu.


Tapiolan keskuksesta tulee Suomen suurin yhtenäinen kävelykeskusta