Kehä I tunneliin Hagalundinkalliossa ja tunnelin päälle kaupunkibulevardi

 

Tapiolan ja Otaniemen väliin Hagalundinkallion alueelle on kehitetty uusi innovatiivinen liikenneratkaisu, jossa Kehä I tunneloidaan ja sen päälle toteutetaan uusi kaupunkibulevardi. Tunnelin päälle rakennettava bulevardi lähtee Kalevalantien tulevasta eritasoliittymästä ja johtaa Tapiolantielle. Bulevardin kautta pääsee myös Otaniemen uudistuvaan keskukseen.

Kaupunkibulevardin varteen suunnitellaan uutta hienoa kaupunkiympäristöä, jolla on oma luonne Tapiolan puutarhakaupungin ja Aalto-yliopiston kampuskaupunginosan välissä. Tapiolan Silkkiniitystä ja Otaniemen lehmuskujasta muodostetaan yhtenäinen viherakseli. Tunnelin päälle tulee Otsolahdelle johtava pohjois-eteläsuuntainen viherakseli. Alvar Aallon suunnittelemalle vesitornille syntyy arvoisensa ympäristö.

Tunneli kulkee keskiosaltaan kalliossa, tunnelin päissä on betonirakenteiset osuudet. Kehä I:n tunneloinnista aiheutuvat kustannukset katetaan maankäytön tehostamisesta saatavilla tuloilla.

Kehä I:n uudistamista Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi -alueella on suunniteltu useiden vuosien ajan. Uudistustyön tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, maankäytön tehostaminen, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä ympäristöhäiriöiden vähentäminen. Kysymyksessä on tärkeä osa Länsimetron kehityskäytävää.  

Kehä I on valtion maantie. Valtion puolella vastuuviranomaiset ovat Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus, joiden kanssa kaupunki sopii suunnittelusta ja toteuttamisesta hyvässä yhteistyössä.

Tavoitteena on, että Kehä I:n tunnelointityöt Hagalundinkalliossa käynnistetään vuonna 2020. Kalevalantien eritasoliittymän rakentaminen pyritään aloittamaan jo aikaisemmin.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee 21.9. lähtökohtia Kehä I:n tunneloinnille sekä katuverkon ja maankäytön kehittämiselle Hagalundinkalliossa.

Kehä I:n uudistamistyöt aloitetaan Keilaniemestä. Kaupungin ja valtion kesken tehtiin kesäkuussa sopimus, jonka mukaan Kehä I Keilaniemessä uudistetaan vaiheittain. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitetaan vuoden 2016 alussa. Keilaniemen ja Tapiolan väliin rakennetaan ensi vaiheessa mm. noin 250 metriä pitkä tunneli, jonka viereen tulee kaksi korkeaa asuintornia. Ensimmäisen tornin rakentaminen aloitetaan vuoden 2017 lopussa. Sopimuksessa todetaan, että kaupunki käynnistää Kehä I:n tunneloinnin ja maankäytön suunnittelun myös Tapiolan ja Otaniemen välissä Hagalundinkallion alueella.


Lisätietoja:
Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo, p. 050 593 3359
Projektinjohtaja Antti Mäkinen, p. 050 593 1339
Kaupungininsinööri Harri Tanska, p. 050 383 3209