Tapiolan koulu

Tapiolan koulu ja lukio on 1958 - 60 valmistunut arkkitehti Jorma Järven suunnittelema yksikerroksinen betonirakenteinen rakennus, jota ensimmäisen kerran on laajennettu 1967 - 68 (arkkitehti Heikki Koskelon suunnitelmien mukaan) ja seuraavan kerran 1986 -1988 (arkkitehtien Pirjo Kantolan ja Arno Savelan suunnitelmien pohjalta). Viimeisen laajennuksen yhteydessä myös koko koulu peruskorjattiin. 

Lähes kahden vuoden mittainen Opintiellä sijaitsevan Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus on saatu päätökseen aikataulun mukaisesti 6.6.2016.

Koulurakennus on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja peruskorjattu sekä rakennettu uudelleen entisen kaltaiseksi. Koulun muoto on säilynyt, mutta rakenteet ja tekniikka kokonaan uusittu samoin kuin koulua ympäröivä piha. Julkisivun rappaus on saatu toteutettua alkuperäisen vaalean värin mukaiseksi. Sisätiloissa on yhdellä käytävällä palautettu myös alkuperäisiä värejä.

Peruskorjattavien A- ja E-osien rapatut julkisivut on purettu ja ulkoseinät eristetty uudelleen. Julkisivut on pinnoitettu rappaamalla vanhan julkisivun mukaisiksi. Vanhat vesikattorakenteet on purettu ja tehty uudet yläpohjan puurakenteet olemassa olevalta betoniholvin päältä.

Uudelleen rakennettavien rakennusosien rungot ovat pääosin valettua puhdasvalubetonia sekä lisäksi betonielementtejä. Rakennettavissa osissa on noudatettu vanhojen rakennusten muotoja, joita ovat esimerkiksi pihan puolelle sijoitetut kuusikulmaiset luokat. Kuusikulmaisia tiloja on 14. Luokkahuoneita kaikkiaan on 40, ja ne ovat kooltaan 50 - 60 neliötä. 

Kentän ja koulun väliin on rakennettu uusi Opinpolku, havainnekuva

 Uudelleen rakennettavien osien julkisivuissa on kunnioitettu vanhoja malleja ja pinnoitettu ne rappaamalla vanhan julkisivun mukaisiksi. Ikkunat ovat vanhojen ikkunoiden kaltaisia, mutta nykymääräysten mukaisia.

Laajennuksena on toteutettu viisi ilmanvaihdon konehuonetta. Rakennusosien alle on sijoitettu maanalaisia tekniikkatunneleita noin 200 metriä.

Peruskorjattava bruttoala on 6 200 brm2 sekä uudelleen rakennettavan ja laajennuksen bruttoala 4 700 brm2. Kokonaisbudjetti on noin 32 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Stefan Lindholm puh. 043 824 8991